Podpůrné kojící skupiny mají za cíl ujistit ženy v jejich kompetencích
a přáních. Ženy zde v bezpečném a empatickém prostředí mohou sdílet své obavy,
problémy, ale i úspěchy a radosti.

Pokud o podpůrnou skupinu máte zájem kontaktujte mě.